Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jako „ZZVZ")

Název veřejné zakázky: „Zázemí pro Tělovýchovnou jednotu Sokol HRUSICE z.s.“

Zadávací dokumentace

Dodatek č. 1 k Zadávací dokumentaci

Návrh Smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Slepý rozpočet