Na odkaze níže provedete úhradu členských příspěvků.

Příspěvky pro členy fotbalového oddílu se platí 2* ročně a jsou splatné v březnu a srpnu příslušného roku.

Ostatní příspěvky se platí 1* ročně a jsou splatné v březnu příslušného kalendářního roku.

Příspěvky lze uhradit platební kartou nebo bankovním převodem.

 

Platební portál